Pasty i topniki

  • Pasty z topnikiem niekoryzyjnym
  • Pasta z topnikiem korozyjnym
  • Pasty nie korozyjne z metalem wypełniającym
  • Paint Topnik
  • Luty rdzeniowe i pierścienie


Zastosowanie charakterystyka

Pasty naszej marki do lutowania aluminium i jego stopów znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacja, AGD, klimatyzacja, chłodnictwo itp. Przy pomocy odpowiednio dobranej pasty możemy trwale połączyć aluminium – aluminium, aluminium – miedź, aluminium – stal nierdzewna stosując palniki z odowiednim płomieniem lub CAB (Controlled Atmosphere Brazing). Miejsce łączenia powinno być starannie oczyszczone za pomocą pary, wody lub rozpuszczalników poza tym powierzchnia lutownicza powinna być osuszona przed nagrzaniem. Pastę należy nanieś na powierzchnię lutowaną za pomocą pędzelka lub szczotki, wystarczające jest pokrycie powierzchni o 1,0 – 1,5cm szerszej od obszaru lutowania. Nadmiar pasty wokół połączenia może popsuć estetykę spoiny.

Pasty niekoryzyjne

Pasty sklasyfikowane jako nie korozyjne kiedy ich pozostałości po lutowaniu nie będą korodować i nie zniszczą złącza, jeśli zostaną pozostawione. Do niektórych produktów dodaje się również związek cezu, co daje bardzo efektywne rezultaty przy obróbce stopów aluminiowych z dużą zawartością magnezu i miedzi. Komponent ze związkiem cezu jest aktywny w tym samych przedziale temperatur co magnez i miedź w obecnie spotykanych stopach aluminiowych. Zapobiega to osadzaniu się tlenku magnezu i miedzi na powierzchniach lutowanych. Pasty te mają szerokie zastosowanie w lutowaniu za pomocą otwartego płomienia, indukcji lub w piecu przy kontrolowanej atmosferze. Zazwyczaj stosuje się je podczas lutowania złączy poprzez dozowanie, nakładanie szczotką, pędzlem lub, w niektórych przypadkach poprzez natryskiwanie. W przypadku pasty nie korozyjnej nie wymaga się wykonywania dodatkowych czynności po lutowaniu jedynie w przypadku konieczności uzyskania idealnej czystości i wizualnego efektu można oczyścić miejsce lutowania mechanicznie za pomocą szczotki drucianej lub metodą strumieniową np. mikrokulkami szklanymi.

Opakowania: 0,25kg, 0,5kg, 1,0kg, 5,0kg  

Wszystkie produkty sprzedawane są w formie gotowej do użycia należy je tylko dokładnie rozmieszać. 

Pasta korozyjna

Pasta zawiera aktywne nieorganiczne kwasy i sole. Ze względu na zwiększoną siłę i zdolność do szybkiego czyszczenia tlenków z powierzchni, pasty te są idealne do szybkiego i zautomatyzowanego lutowania. Chociaż pasty korozyjne wytwarzają najbardziej wiarygodne złącza, to ich pozostałość po lutowaniu musi być usunięta, pasty te zwykle zawierają sole organiczne, które są bardziej wydatne niż topniki nie korozyjne. Pozostałość po lutowaniu jest generalnie nie szkodliwa dla złącza jednakże, powinna zostać usunięta, gdyż w połączeniu z czynnikami atmosferycznymi może wywołać korozje.

Opakowania: 0,25kg, 0,5kg, 1,0kg, 5,0kg

Wszystkie produkty sprzedawane są w formie gotowej do użycia należy je tylko dokładnie rozmieszać.

Luty rdzeniowe wypełnione topnikiem

AlCsNKO200 bazuje na topniku 15%-20%, który jest wydrążony wewnątrz drutu, topnik jest nie – korozyjny po lutowaniu z domieszką cezu. Lut jest ekonomiczny o szerokim precyzyjnym zastosowaniu, może zostać użyty przez metodę CAB i płomienia lutującego. Przy doborze odpowiedniej srednicy drutu można uzyskać idealną estetyczną spoinę. Zalecany dla lutowania Aluminium – Aluminium.

ZnAl-NKOCs bazuje na topniku 20%-28%, który jest wydrążony wewnątrz drutu, topnik jest nie – korozyjny po lutowaniu, połączony z domieszką cezu. Lut jest ekonomicznych o szerokim zastosowaniu, może zostać użyty przez metodę CAB i płomienia lutującego. Zastosowanie dla lutowania Aluminium – Aluminium, Aluminium – Miedź.

Pierścienie lutownicze

Pierścienie wykonujemy na zamówienie w oparciu o luty rdzeniowe oraz druty aluminiowe Opakowania: luty i pierścienie pakujemy według zamówień klienta