Frostox SF- D12 + +

Frostox SF- D12 + + jest niskokrzepnącym płynem chłodniczym do silników wysokoobciążonych. Płyn ten oparty jest na bazie glikolu etylenowego (1,2-etanodiol) z dodatkiem kwasów organicznych oraz wzbogacony o dodatkowe właściwości. Ponadto, charakteryzuje się przedłużoną trwałością. 

Frostox SF- D12 + + może być stosowany w silnikach z elementami żeliwnymi lub wykonanymi w całości z aluminium.

Frostox SF- D12 + + zapewnia niezbędną ochronę przeciw korozji, powstawaniu osadu oraz szronu. Zwiększa on również temperaturę wrzenia.

Frostox SF- D12 + + może być stosowany bez przerwy przez cały rok.

Frostox SF- D12 + + jest płynem chłodzącym typu OAT (Organic Acid Technology - technologia dodatków organicznych), pozwalającym na mieszanie z produktami typu IAT (Inorganic Additive Technology - technologia dodatków nieorganicznych), takimi jak VW G11, G12, G12+.

Skład i kolor:

  • 1,2-etanodiol z inhibitorami,
  • nie zawiera azotanu,
  • nie zawiera fosforanów,
  • nie zawiera aminianów,
  • nie zawiera boraksu
  • zawiera krzemiany;
  • kolor: fioletowy.

Właściwości:

Gęstość 20° C (g/cm3): 1,10 - 1,13 DIN 51757
Współczynnik załamania światła nD20: 1,426 - 1,439 DIN 53423
Temperatura wrzenia (°C): > 175 ASTM-D 1120
Temperatura zapłonu (°C): > 110 ASTM-D 51758
pH (33Vol.%): 7,7 - 8,5 ASTM- D 1287
Rezerwa alkaliczna: (ml 0,1n HCl) > 5,5 ASTM- D 1121


Mieszalność:

Mieszalność koncentratu z wodą twardą: brak osadu
Stabilność inhibitora wg ASTM-D 4340: brak osadu


Ochrona przed zamarzaniem:

do - 25°C : użyć 40 % płynu
do - 37°C : użyć 50 % płynu
do - 52°C : użyć 60 % płynu


Ochrona przed korozją (wg ASTM-D 1384):

Utrata wagi w metalach ciężkich (g/m2): < 3
Utrata wagi w stopach aluminiowych (g/m2): < 2


Bezpieczeństwo:

Prosimy zapoznać się z kartą danych katalogowych producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. bezpieczeństwa stosowania produktu Frostox SF- D12 PLUS.

Informacje zawarte w karcie danych katalogowych oparte są na dotychczasowej wiedzy producenta o danym produkcie i mogą ulec zmianie, natomiast istotne aspekty dot. zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z danego produktu odnoszą się do prawa obowiązującego w kraju, w którym produkt został wyprodukowany.

Karta charakterystyki bezpieczeństwa Karta produktu