Frostox WS

Frostox WS jest płynem chłodzącym oraz przenoszącym ciepło opartym na bazie glikolu propylenowego (1,2 Propane-diol).

Płyn Frostox WS może być mieszany ze zwykłą wodą, najlepiej w stosunku 30 – 50% płynu. Można go stosować w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, a także słonecznych. Temperatura optymalna wacha się od -35°C do 180°C. Temperatura powyżej 200 °C może zmienić właściwości płynu.

Frostox WS zapewnia niezbędną ochronę przeciw korozji, powstawaniu osadu oraz szronu. Zwiększa on również temperaturę wrzenia. Może być stosowany przez cały rok.

Frostox WS nie jest środkiem szkodliwym według RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

Skład i kolor:

  • 1,2 Propane diol z inhibitorami,
  • nie zawiera azotanu,
  • nie zawiera fosforanów,
  • nie zawiera aminianów,
  • nie zawiera boraksu
  • kolor: czerwony.


Właściwości:

Gęstość 20° C (g/cm3): 1,10 - 1,12 DIN 51757
Współczynnik załamania światła nD20: 1,426 - 1,439 DIN 53423
Temperatura wrzenia (°C): > 155 ASTM-D 1120
Temperatura zapłonu (°C): > 100 ASTM-D 51758
pH (33Vol.%): 7,5 - 8,5 ASTM- D 1287
Rezerwa alkaliczna: (ml 0,1n HCl) > 5,5 ASTM- D 1121


Mieszalność:

Mieszalność koncentratu z wodą twardą: brak osadu
Stabilność inhibitora wg ASTM-D 4340: brak osadu

Ochrona przed zamarzaniem:

do - 23°C : użyć 40 % płynu
do - 37°C : użyć 50 % płynu
do - 52°C : użyć 60 % płynu

Ochrona przed korozją (wg ASTM-D 1384):

Utrata wagi w metalach ciężkich (g/m2): < 4
Utrata wagi w stopach aluminiowych (g/m2): < 2

Bezpieczeństwo:

Prosimy zapoznać się z kartą danych katalogowych producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. bezpieczeństwa stosowania produktu Frostox WS

Informacje zawarte w karcie danych katalogowych oparte są na dotychczasowej wiedzy producenta o danym produkcie i mogą ulec zmianie, natomiast istotne aspekty dot. zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z danego produktu odnoszą się do prawa obowiązującego w kraju, w którym produkt został wyprodukowany.

Karta charakterystyki bezpieczeństwa Karta produktu